THÔNG TIN TÀI KHOẢN #44475

Acc nhiều tướng ngon, skin ngon

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#44475
Liên Quân
GIÁ NICK: 120,000 VNĐ


Rank Vàng

Số Tướng 25

Trang Phục 19

Bậc Ngọc 2

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #44475