THÔNG TIN TÀI KHOẢN #44524

Acc nhiều tướng ngon, skin ngon

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#44524
Liên Quân
GIÁ NICK: 120,000 VNĐ


Rank Vàng

Số Tướng 20

Trang Phục 18

Bậc Ngọc 3

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #44524