THÔNG TIN TÀI KHOẢN #44505

Acc nhiều tướng ngon, skin ngon

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#44505
Liên Quân
GIÁ NICK: 132,000 VNĐ


Rank Vàng

Số Tướng 24

Trang Phục 25

Bậc Ngọc 5

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #44505