THÔNG TIN TÀI KHOẢN #44536

Acc nhiều tướng ngon, skin ngon

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#44536
Liên Quân
GIÁ NICK: 132,000 VNĐ


Rank Vàng

Số Tướng 24

Trang Phục 18

Bậc Ngọc 2

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #44536