THÔNG TIN TÀI KHOẢN #44517

Acc nhiều tướng ngon, skin ngon

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#44517
Liên Quân
GIÁ NICK: 150,000 VNĐ


Rank Vàng

Số Tướng 24

Trang Phục 19

Bậc Ngọc 2

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #44517