THÔNG TIN TÀI KHOẢN #44508

Acc nhiều tướng ngon, skin ngon

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#44508
Liên Quân
GIÁ NICK: 162,000 VNĐ


Rank Vàng

Số Tướng 23

Trang Phục 20

Bậc Ngọc 6

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #44508