THÔNG TIN TÀI KHOẢN #49717

Acc nhiều tướng ngon, skin ngon

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#49717
Liên Quân
GIÁ NICK: 360,000 VNĐ


Rank B.Kim

Số Tướng 41

Trang Phục 41

Bậc Ngọc 2

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #49717