THÔNG TIN TÀI KHOẢN #44534

Acc nhiều tướng ngon, skin ngon

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#44534
Liên Quân
GIÁ NICK: 420,000 VNĐ


Rank B.Kim

Số Tướng 45

Trang Phục 38

Bậc Ngọc 4

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #44534