• 1 Nguyễn Hoàng Lâm
  • 2 Kiều Lan
  • 3 Tuânnh31072
  • 4 Linh Linh
  • 5 Sói Đêm

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #44534

Acc nhiều tướng ngon, skin ngon

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#44534
Liên Quân
GIÁ NICK: 700,000 VNĐ


Rank B.Kim

Số Tướng 45

Trang Phục 38

Bậc Ngọc 4

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #44534