THÔNG TIN TÀI KHOẢN #44520

Acc nhiều tướng ngon, skin ngon

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#44520
Liên Quân
GIÁ NICK: 480,000 VNĐ


Rank B.Kim

Số Tướng 50

Trang Phục 25

Bậc Ngọc 3

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #44520