• 1 Huy Quang
  • 2 Truonggiabao
  • 3 Cọp Sữa
  • 4 Nguyễn Trung Khanh
  • 5 Cọng Bún Dai Dai

LIÊN QUÂN

Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
ATM/Ví Điện Tử: 0đ
Số Tướng 0
Rank K.Rank
Số Skin 0

Tài khoản #56398

Giá tiền - CARD: 550,000đ

Bảng ngọc 2 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 0đ
Số Tướng 41
Rank B.Kim
Số Skin 41

Tài khoản #49717

Giá tiền - CARD: 600,000đ

Bảng ngọc 2 - Rank Vàng
ATM/Ví Điện Tử: 0đ
Số Tướng 24
Rank Vàng
Số Skin 18

Tài khoản #44536

Giá tiền - CARD: 220,000đ

Bảng ngọc 4 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 0đ
Số Tướng 45
Rank B.Kim
Số Skin 38

Tài khoản #44534

Giá tiền - CARD: 700,000đ

Bảng ngọc 3 - Rank Vàng
ATM/Ví Điện Tử: 0đ
Số Tướng 20
Rank Vàng
Số Skin 18

Tài khoản #44524

Giá tiền - CARD: 200,000đ

Bảng ngọc 3 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 0đ
Số Tướng 50
Rank B.Kim
Số Skin 25

Tài khoản #44520

Giá tiền - CARD: 800,000đ

Bảng ngọc 2 - Rank Vàng
ATM/Ví Điện Tử: 0đ
Số Tướng 24
Rank Vàng
Số Skin 19

Tài khoản #44517

Giá tiền - CARD: 250,000đ

Bảng ngọc 6 - Rank Vàng
ATM/Ví Điện Tử: 0đ
Số Tướng 24
Rank Vàng
Số Skin 18

Tài khoản #44515

Giá tiền - CARD: 220,000đ

Bảng ngọc 6 - Rank Vàng
ATM/Ví Điện Tử: 0đ
Số Tướng 23
Rank Vàng
Số Skin 20

Tài khoản #44508

Giá tiền - CARD: 270,000đ

Bảng ngọc 5 - Rank Vàng
ATM/Ví Điện Tử: 0đ
Số Tướng 24
Rank Vàng
Số Skin 25

Tài khoản #44505

Giá tiền - CARD: 220,000đ

Bảng ngọc 2 - Rank Vàng
ATM/Ví Điện Tử: 0đ
Số Tướng 22
Rank Vàng
Số Skin 14

Tài khoản #44477

Giá tiền - CARD: 200,000đ

Bảng ngọc 2 - Rank Vàng
ATM/Ví Điện Tử: 0đ
Số Tướng 25
Rank Vàng
Số Skin 19

Tài khoản #44475

Giá tiền - CARD: 200,000đ