• 1 az112233
  • 2 Loc Nguyen
  • 3 Nguyễn Thắng
  • 4 Hoàng Đỗ
  • 5 Nguyễn Khoa

LIÊN QUÂN

Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Bảng ngọc 7 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 0đ
Số Tướng 51
Rank B.Kim
Số Skin 67

Tài khoản #39882

Giá tiền - CARD: 1,320,000đ

Bảng ngọc 2 - Rank K.Cương
ATM/Ví Điện Tử: 0đ
Số Tướng 51
Rank K.Cương
Số Skin 69

Tài khoản #39916

Giá tiền - CARD: 1,440,000đ

Bảng ngọc 2 - Rank B.Kim
ATM/Ví Điện Tử: 0đ
Số Tướng 16
Rank B.Kim
Số Skin 15

Tài khoản #42881

Giá tiền - CARD: 540,000đ

Bảng ngọc 0 - Rank K.Rank
ATM/Ví Điện Tử: 0đ
Số Tướng 0
Rank K.Rank
Số Skin 0

Tài khoản #56398

Giá tiền - CARD: 330,000đ